Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ


Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της 30ης Οκτωβρίου 2012

Αθήνα, 30.10.2012

ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία συνήλθε σήμερα 30.10.2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Συνεκτιμώντας
Το γεγονός ότι παρά τις άοκνες προσπάθειες των Δικαστικών Ενώσεων για συνεννόηση με τους θεσμικούς παράγοντες για τα οικονομικά θέματα και παρά τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις, ουδεμία διάθεση συνεργασίας εκδηλώθηκε, αλλά αντίθετα καθημερινά αναφύονται κι αναπτύσσονται σχεδιασμοί μεγαλύτερων περικοπών του μοναδικού μέσου βιοπορισμού των δικαστικών λειτουργών, εκτεινόμενες σε παράλογα ποσοστά, με πενιχρό, πάντως, για την επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, αποτέλεσμα.
Αποφάσισε τα ακόλουθα:
Την παράταση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των 14 Σεπτεμβρίου 2012 και 05 Οκτωβρίου 2012, μέχρι τις 12.11.2012

και ειδικότερα :
-Την παράταση της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, από τις 31 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2012.
-Τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δικαστικών αποφάσεων, πλην όλως εξαιρετικών περιπτώσεων.
-Την αποχή, κατά το ίδιο διάστημα, από οποιασδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα.

Περαιτέρω, αποφάσισε
-Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.
-Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΔΔ για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την αναστολή της, αν συντρέχει περίπτωση, αναλόγως των εξελίξεων.
-Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12.11.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, εκτός εάν με απόφαση του Δ.Σ. δεν κριθεί αναγκαία.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια