Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ΚΑΙ ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του τρίτου άρθρου του Ν. 4087/12 ( ΦΕΚ 196/16-10-2012 ) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ ρύθμισης των ως 31 / 7 / 2012 καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων :

α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση 100% και

β) από 7 έως 10 δόσεις με έκπτωση 75%

Αίτηση για την υπαγωγή στην άνω ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στον ΤΑΝ (άπαξ) ως 31 / 12 / 2012, εφόσον καταβάλλονται οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από 1/8/2012 και εφεξής και η πρώτη δόση ή η εφάπαξ εξόφληση καταβληθεί εντός ενός μήνα, και ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού, από την υποβολή της αίτησης.

Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Σημειώνουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα και η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.3863/10, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και το ανάλογο παράβολο και δεν έχει εξαντληθεί το σχετικό δικαίωμα.

( http://www.tnomik.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=174&cnode=11 )

Σε κάθε περίπτωση πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχει καταβληθεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ για το έτος 2011 120 € στο λογ/σμό ΤΑΝ 040-546154-57 κωδικός αιτιολογίας 70.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Α.Ν.

ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Δ.Σ.Α. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΣΗΜΟ 1,15 € ΤΥΔΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια