Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ


Να εφαρμόσει το νόμο καλεί η Ένωση Αστυνομικών Αττικής το αρχηγείο και ν' αναγνωρίσει όπως με δικαστική απόφαση έχει επικυρωθεί, τους αστυνομικούς που βγαίνουν από τις σχολές Αστυφυλάκων και από το ΤΕΜΑ ως απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι δευτεροβάθμιας όπως εξακολουθεί να τους χαρακτηρίζει. Η συγκεκριμένη απόφαση θεωρείται ως εξαιρετική σημαντική, καθώς στην επικείμενη -όποτε και να γίνει- θεσμοθέτηση του ενιαίου μισθολογίου, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν μισθολογικές προς τα κάτω αποκλίσεις μεγάλου αριθμού υπηρετούντων εξαιτίας αυτής καθαυτής της υποβάθμισης του τίτλου σπουδών.

Ακολουθεί η επιστολή της Ένωσης Αττικής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του αρχηγείου.

ΘΕΜΑ: « Απογραφή Αστυνομικών Υπαλλήλων στο μητρώο μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου »

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής επαναφέρει στην επιφάνεια το μείζον ζήτημα που απασχολεί τους συναδέλφους, δηλαδή της αναγραφής «Τ.Ε.» στην κατηγορία εκπαίδευσης των αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων του Ν.2294/95 στη σχετική ένδειξη της εφαρμογής των αρμοδίων Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
Υπενθυμίζουμε ότι, μετά τις παρεμβάσεις μας προς τη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία και τον όλο αγώνα μας για να αρθεί η αδικία, ακόμη και δικαστικά με προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, η πολιτεία μας δικαίωσε με την ψήφιση των διατάξεων του Ν.4058/2012 στο άρθρο 25 παρ. 4: « Στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1481/1984 (Α' 152) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Η παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. ».

Πιστεύοντας λοιπόν ότι το εν λόγω ζήτημα έχει ρυθμιστεί με την ψήφιση του προαναφερόμενου Νόμου, η Ένωση διαπίστωσε ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα ο Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ 2ο Τμήμα με την υπ’ αρίθμ. 72175/12/537009 από 30-04-2012 διαταγή του, διέταξε την υποχρεωτική μη αλλαγή της εν λόγω ένδειξης για τους συναδέλφους αποφοίτους της Σχολής Αστυφυλάκων, με το απαράδεκτο αιτιολογικό της απαίτησης έκδοσης διευκρινιστικής εγκύκλιου από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλοπροαίρετα δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η εν λόγω διαταγή εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες, επιβάλλεται να διορθωθεί το σφάλμα στο οποίο έχει υποπέσει η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου. Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι:

1. Οι Νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται πιστά και απαρέγκλιτα από τους πάντες.

2. Ο Νόμος 4058/2012 υπογράφεται και από τον (όχι την) Υπουργό Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Παρακαλούμε τη Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας / Α.Ε.Α., ως καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να ενεργήσει άμεσα για τη λύση του προβλήματος που ανέκυψε από την εσφαλμένη ερμηνεία της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, με τις απαραίτητες διευκρινίσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για το Δ.Σ.

-Ο- -Ο-
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

http://www.easya.gr

http://www.bloko.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια