Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2012
Αρ, πρωτ.:174
Προς: Τον Πρωθυπουργό
κ. Αντ. Σαμαρά
Κοινοποίηση: α)Υπουργό Οικονομικών κ.Στουρνάρα και Αναπληρωτή ΥπουργόΟικονομικών κ. Σταϊκούρα β)ΥπουργόΔικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Α)Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, για ένα σοβαρό ζήτημα, τοοποίο ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με την μη καταβολή, προς τουςεν ενεργεία Δικαστικούς Λειτουργούς της οφειλόμενης τέταρτης δόσης των αναδρομικών, η οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη την 1-11-2012.
Η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 6 του Ν. 3867/2010 ορίζει ότι ηκαταβολή των υπολοίπων (δύο) δόσεων «μπορεί να γίνει και με ομόλογατου Ελληνικού Δημοσίου». Από το γράμμα της διάταξης αυτής σαφέσταταπροκύπτει ότι ο τρόπος καταβολής είναι καταρχήν με μετρητά, όπωςάλλωστε έγινε και με όλες τις προηγούμενες δόσεις, καθώς και ότι(δυνητικά) «μπορεί» να γίνει και με ομόλογα. Επίσης, ουδεμία διάκρισηγίνεται ως προς τον τρόπο καταβολής, μεταξύ των εv ενεργεία και τωνσυνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών. Άλλωστε, δεν θα ήτανεπιτρεπτό να γίνεται διάκριση δυσμενέστερη για τους ενεργεία έναντι τωνσυνταξιούχων, διότι, ως γνωστό, οι αποδοχές των συνταξιούχων είναισυνεπαγωνικές των αποδοχών των ενεργεία.
Παρά ταύτα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας,ερμηνεύοντας την ως άνω διάταξη κατά τρόπο αυθαίρετο, εδήλωσε, σεπρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Πρόεδρο της ΈνωσηςΔικαστών και Εισαγγελέων, ότι, την 24-10-2012, καταβλήθηκε προς τουςσυνταξιούχους Δικαστικούς Λειτουργούς, το σύνολο της τέταρτης δόσης, σεμετρητά (όπως κατά την άποψή του επιβάλλει η ως άνω διάταξη), καθώςκαι ότι, προς τους εν ενεργεία ουδεμία καταβολή θα πραγματοποιηθεί,διότι (κατά την άποψή του), η ως άνω διάταξη επιβάλλει ότι η προς αυτούςκαταβολή γίνεται μόνο με ομόλογα, πλην όμως ομόλογα δεν θα δοθούν,αφού η έκδοσή τους επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ησκανδαλώδης αυτή δυσμενής μεταχείριση σε βάρος των εν ενεργείαΔικαστικών Λειτουργών, η οποία συνιστά σαφή παραβίαση της ως άνωδιάταξης νόμου, δημιουργεί πλέον δικαιολογημένα την εντύπωση, ότιασκείται από το Οικονομικό Επιτελείο εναντίον μας εχθρική πολιτική, μεστόχο την γενικότερη υποβάθμιση της Δικαιοσύνης. Σημειωτέον. ότι σεπροηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, προ δεκαπενθημέρου, με τηνΠρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, είχε διαβεβαιώσει οίδιος ότι θα καταβληθεί η τέταρτη δόση των αναδρομικών, χωρίς να κάνειουδεμία αναφορά, ότι η καταβολή αυτή θα αφορά μόνο τουςσυνταξιούχους Εάν αυτό είχε αναφερθεί εκ των προτέρων, ασφαλώς θαείχε επισημανθεί προς αυτόν, ότι παρόμοια δυσμενής διάκριση σε βάροςτων εν ενεργεία Δικαστών συνιστά σαφή παραβίαση του νόμου.
Εκτιμούμε, κ. Πρωθυπουργέ, ότι δεν είναι δυνατόν να είστεσύμφωνος με τις ως άνω ενέργειες και παρακαλούμε για την άμεσηπαρέμβασή σας, ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό, το οποίο έχειπροκαλέσει, δικαιολογημένα, έντονη δυσαρέσκεια σε όλους τουςΔικαστικούς Λειτουργούς.
Β)Επανερχόμενοι στο σοβαρό ζήτημα των σχεδιαζόμενων νέων μειώσεων του Μισθολογίου μας, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής: Σαςείχαμε δηλώσει και κατά την συνάντησή μας μαζί σας, ότι, κατανοούντες τηνκρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης της χώρας, δεν ζητάμε εξαίρεσηαπό τις νέες μειώσεις, παρότι το Μισθολόγιο μας έχει ήδη υποστεί τομεγαλύτερο ττοσοστό περικοπών (38%) και παρότι οι αποδοχές μαςπροστατεύονται ρητά από το Σύνταγμα (άρθρ. 88 παρ. 2). Οισχεδιαζόμενες, όμως, νέες μειώσεις, οι οποίες και πάλι πλήττουν με τουψηλότερο ποσοστό τους Δικαστές (άνω του 20% κατά μέσον όρο) καιφθάνουν έτσι σε συνολικό ποσοστό μείωσης περίπου 60%, δηλαδή σεσυνολικό ποσοστό υπερβολικό, και μη ανεκτό, είναι αυτό που προκαλείτην αγανάκτηση των Δικαστών και έχει δημιουργήσει τις δικαιολογημένεςέντονες αντιδράσεις τους.
Ζητάμε να εξευρεθεί μία λογική λύση, ώστε να επανέλθει η ηρεμίακαι η ομαλότητα στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης, κάτι το οποίο εμείς,περισσότερο από οποιονδήποτε, επιθυμούμε. Υπογραμμίζουμε ότι τοσύνολο των Δικαστικών Λειτουργών ανέρχεται σε 4.000 και επομένως τοδημοσιονομικό όφελος από τις νέες μειώσεις των αποδοχών τους είναισχεδόν μηδαμινό. Σημειώνουμε, επίσης, ότι σε όσες από τις λοιπές Ευρωπαϊκές; χώρες επικρατεί οικονομική κρίση, οι μισθοί τωνΔικαστών είτε δεν έχουν μειωθεί (Γαλλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ισπανία), είτεέχουν μειωθεί σε μικρά σχετικά ποσοστά (Πορτογαλία 10% ετησίως,Ιρλανδία από 16% έως 23%, στην Ιταλία πρόσφατα το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική την διάταξη νόμου, που είχε επιβάλλει μειώσεις στις αποδοχές των Δικαστών), ενώ σε όλες τιςχώρες υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του ακαθαρίστου εθνικούμισθού σε σχέση με αυτόν των Δικαστών και τέλος, σε ορισμένες χώρεςενισχύθηκαν πρόσφατα οι μισθοί και η θεσμική θέση των Δικαστών, για ναενισχυθεί η ανεξαρτησία τους, ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά δια τουδικαστικού συστήματος (Ρουμανία, Σλοβακία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εσθονία,Γεωργία).
Αναμένουμε, κ, Πρωθυπουργέ, έστω την ύστατη ώρα, η Κυβέρνηση νααποδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον της, για την διασφάλιση της ανεξαρτησίαςτων Δικαστών και για την ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Με εκτίμηση
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων ΒασιλικήΘάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παττανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ
Ρούσσος - Εμμανουήλ Πατταδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια