Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ - ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ;


ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

"Παράδειγμα υπολογισμού Δικαστικού Ενσήμου

Κεφάλαιο ..........................................................10.000,00 €
Δικαστικό ένσημο 8%ο Χ 10.000,00 ....................80,00 €
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 8%ο Χ 80,00 ...................................0,64 €
ΤΥΔΘ 8%ο Χ 80,00 ........................................0,64 €
Χαρτόσημο 2,4% Χ 80,00 ..................................1,92 €
Σύνολο ......................................................................83,20 €
ΤΑΧΔΙΚ 20% Χ Δικ Ενσήμου ...................................16,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ....................................99,20 €

Οι κρατήσεις υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και του χαρτοσήμου υπολογίζονται επί του Δικαστικού Ενσήμου. (Ν.4093/12.11.202 άρθρο πρώτο παράγραφος ΙΓ', άρθρο 6, όπως αντικαταστάθηκε με την από 5.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου κεφάλαιο ΣΤ άρθρο 16)"

Είναι έτσι?

Το κείμενο του νόμου και της ΠΝΠ είναι:
«1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήμου.»
=============
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

http://dikastis.blogspot.gr/

2 σχόλια :

Αξιοθαύμαστη η ερμηνεία του Πατρών (και του Αθηνών;) για το αγωγόσημο.

Είναι άξιο απορίας βέβαια για ποιό λόγο δεν είχε ακολουθηθεί η ιδία ερμηνεία με το ν. 4093/2012;

Περαιτέρω, αν κάνουμε και μία συγκριτική με το προισχύον του 4093 καθεστώς η εισφορά υπερ Τ.Ν. από 20% επί του δ.ε. θα γίνει πλέον 8 τοις χιλίοις! (μάλλον αυτή είναι η βούληση του νομοθέτη στην οποία αναφέρεται ο Πατρών!)

Λύση αναγόμενη στην εκ των υστέρων τηλεφωνική βούληση του νομοθέτη και η δικαιοσύνη μας στα τσακίδια.

http://dikigorosdramas.blogspot.gr/2012/12/blog-post_9080.html

Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάτι τόσο πρακτικό μπορεί να αποτελεί θέμα ερμηνείας. . απλά μαθηματικά είναι και δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο . . ;;

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια