Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

(ΝΕΟ) - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ


Α) Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012) ορίζονται τα εξής: 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) αντικαθίσταται ως εξής: «1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφουπου υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8ο/οο υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8ο/οο υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8ο/οο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η΄ του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971».

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) ορίζονται τα εξής: 16. Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήμου.»

Με βάση τη παραπάνω διάταξη, ως ισχύει σήμερα, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον, κατ’ορθή ερμηνεία, η οποία είναι σύμφωνη τόσο με τη γραμματική διατύπωση του νόμου, όσο και με τη σκοπιμότητα του νομοθέτη, και βεβαίως υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως εξής:

Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.

1.- 20.000 Χ 8‰ = 160 ευρώ (αγωγόσημο)

2.- 160 Χ 8‰ = 1,28 ευρώ (Τ.Α.Ν.)

3.- 160 Χ 8‰ = 1,28 ευρώ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων)

4.- 160 Χ 20% = 32 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)

5.- 160 Χ 2,4% = 3,84 ευρώ (χαρτόσημο)

Σύνολο = 198,40 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:

Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)

Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω (εκδίδονται δύο διπλότυπα):

1. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:

-Αγωγόσημο (KAE 2375)

-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)

2. Διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα

-Τ.Α.Ν. (Αριθμός Πελάτη: 9805690008, Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57,

Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)

Γ) Για τον πόρο υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε., διπλότυπο στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040545907-91)

[Σημ.: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται άμεσα (εντός των επόμενων ημερών) να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. Ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» (π.χ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.)]

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Νικόλαος Παπάκος

http://www.dspatras.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια