Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΤΩΝ 3 ΕΥΡΩ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ;


Στην Εισαγγελία Αθηνών υπάρχει διχασμός των γραμματέων για την χαρτοσήμανση των αιτήσεων. Υπάρχουν οι γραμματείς, οι οποίοι δέχονται αιτήσεις με μόνο την δικηγορική παράσταση (ήτοι 1 μεγαρόσημο των 3 ευρώ, και τα ένσημα ταμείων νομικών και προνοίας) ενώ υπάρχουν και άλλοι γραμματείς, οι οποίοι δεν δέχονται αιτήσεις αν δεν κολληθεί επιπλέον της άνω παράστασης ΚΑΙ ένα επιπλέον μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

Την απαίτησή τους αυτή την στηρίζουν στην διαστρεβλωμένη ερμηνεία της 10η παράγραφος του άρθρου 7, η οποία αναφέρει αυτολεξεί:
«10. Οι υποπεριπτώσεις α' έως και ζ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου Ι0 του ν.δ. 1017/1971 (Α'209) αντικαθίστανται ως εξής: α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικό της δίκης δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις η προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές. β) Ευρώ 5 για τις ίδιες ανάγκες Στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ’ έφεση π οποιασδήποτε δικαστικής παρ' εφέτες Αρχής. γ) Ευρώ 15 για τις ίδιες πράξεις Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η τον Άρειο Πάγο η το Ελεγκτικό Συνέδριο. δ) Ευρώ 3 για τις αυτές πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο ή παρ' αυτά δικαστικής αρχής. ε) Ευρώ 3 σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόμνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς ή Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου. στ) Ευρώ 0,5 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη. Ευρώ 3 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και Ευρώ 0,5 για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών. ζ) Ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.»

Υποστηρίζουν, λοιπόν, οι γραμματείς, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον μεγαρόσημο 3 ευρώ επικολλημένο στην αίτηση, ότι το ένα γραμματόσημο αφορά στην παράσταση και το άλλο στην αίτηση.

Όμως στην 2η και 3η παράγραφο του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, όπως ισχύουν σήμερα σύμφωνα με την βάση δεδομένων του ΙΣΟΚΡΑΤΗ αναφέρονται αυτολεξεί τα εξής:
«2. Η καταβολή των εν εδάφ. α', β', γ' και δ' της παρ.1 στοιχ. Α' του παρόντος άρθρου προβλεπομένων πόρων βαρύνει τους δικηγόρους και δικολάβους.
3. Η καταβολή των εν εδάφ. ε', ς', ζ', η', θ' και ι' της παρ.1 στοιχ. Α' του παρόντος άρθρου προβλεπομένων πόρων βαρύνει τους συμβαλλομένους, τους διαδίκους και τους καταδικαζομένους.»

Ήτοι, τα εδάφια α, β, γ, δ, τα οποία καθορίζουν τα ποσά των μεγαροσήμων των δικηγορικών παραστάσεων σε Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειο Πάγο κ.λπ. αφορούν στους δικηγόρους και τα υπόλοιπα εδάφια συμπεριλαμβανομένου του εδαφίου ε, το οποίο καθορίζει το ποσό των μεγαροσήμων σε αιτήσεις, αφορά στουςδιαδίκους. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να επικολλάται από τους δικηγόρους επιπλέον μεγαρόσημο 3 ευρώ για τις αιτήσεις δεν θα περιελάμβανε την ως άνω 2η παράγραφο στο άρθρο 10 του ν.δ. 1017/1971.

Η πλειονότητα των συνάδελφων δυστυχώς, μην έχοντας προφανώς υπόψη τους τα ανωτέρω, πέφτουν«θύματα» των ανωτέρω γραμματέων, οι οποίοι μάλιστα επιστρατεύουν περίσσιο θράσος και αδικαιολόγητη ειρωνεία, όταν μερικοί δικηγόροι προβάλλουν ενστάσεις για το επιπλέον μεγαρόσημο, γνωρίζοντας από την μεριά τους, ότι άλλοι γραμματείς δέχονται τις αιτήσεις χωρίς το επιπλέον μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

Σημειωτέον, ότι ο γραμματέας, ο οποίος έχει λάβει γνώσει των ανωτέρω και εμμένει στην επικόλληση του επιπλέον μεγαροσήμου διαπράττει το αδίκημα της καταπίεσης (244 ΠΚ, Υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.)

Γεώργιος Απ. Ανδρεουλάκος
Δικηγόρος Αθηνών

http://www.eanda.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια