Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;;;


Αιτιολογημένη γνώμη, που συνιστά το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, ζητώντας τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία στο θέμα των ασφαλειών.Προβλέπεται ότι αν η Ελλάδα δεν κοινοποιήσει μέτρα για να τερματιστεί η παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να εφαρμόσει σωστά την πρώτη και την τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής (73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ), στη νομοθεσία της όσον αφορά τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι ασφαλιστές υποχρεούνται να κοινοποιούν συστηματικά (σε ετήσια βάση) στην εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους οδικής βοήθειας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτό αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στους κοινούς κανόνες, που έχουν συμφωνηθεί ήδη από τη δεκαετία του ’70, περιλαμβάνονται όροι για την αρχική χορήγηση άδειας, τη συνεχή προληπτική εποπτεία, ιδίως όσον αφορά τη συνολική φερεγγυότητά τους, τα τεχνικά αποθεματικά τους και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού.

Περιλαμβάνουν, επίσης, την κατάργηση της προηγούμενης έγκρισης ή τη συστηματική κοινοποίηση των όρων των ασφαλιστηρίων και των τιμών, γεγονός που ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να εισέλθουν σε νέες αγορές, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η Ελλάδα καλείται να καταργήσει την υποχρέωση αυτή.

Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια