Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Ο.Ε. - Ε.Ε. ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ


Το Υπ Οικονομικών κάνει στροφή 180 μοιρών και με νέα εγκύκλιο δίνει την δυνατότητα και στα μέλη των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ 4 του ΚΦΕ (ΟΕ-ΕΕ κλπ) να εκπίπτουν την δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών.

Η σχετική ΠΟΛ.1130/5.6.2013 αναφέρει :

1. Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) προστέθηκε νέα υποπερίπτωση εε' στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2. Με την ΠΟΛ.1095/29.4.2013 διαταγή μας, διευκρινίσαμε ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν μόνο τους ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Ωστόσο, όταν οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. δεν μπορούν να εκπέσουν, καθόσον τα μέλη των εταιρειών αυτών δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω της ιδιότητας αυτής και περαιτέρω βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογος κωδικός επί του εντύπου Ε1 με ποσό δαπάνης που αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, οι καταβαλλόμενες εισφορές από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) να εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νομικών προσώπων.

Δείτε την απόφαση από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια