Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Τροποποίηση ΠΔ Ίδρυσης Εφετείου Βορείου Αιγαίου και ορισμός μεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου

ΦΕΚ A 231/2013

Τροποποίηση του π.δ. 28/2011 «Ίδρυση Εφετείου Βορείου

Αιγαίου και ορισμός μεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρω τοδικείου Χίου» (Α΄ 80)

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια