Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝΈγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που
επήλθε με την υπ’ αριθμ. 9/2013 απόφαση τηςΟλομελείας αυτού. ....................................................................... 1
Εν μέρει τροποποίηση του νέου Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σπάρτης, που
καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 19/2013 απόφαση
της Ολομέλειας αυτού. ............................................................. 2

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια