Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο άρθρο 61 παρ. 4 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013) προβλέπεται κατάθεση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών της παραγράφου 1 κατά την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων (ήτοι κατάθεση αγωγής, αίτησης, έφεσης, ανακοπής, αναίρεσης, κ.λπ.), καθώς και σε κάθε παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.

Συνεπώς, οι δικηγόροι που προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για να καταθέσουν οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα (π.χ. ανακοπή, παρέμβαση, προσφυγή, αίτηση έκπτωσης ή ακύρωσης) ή να ενεργήσουν πράξεις (π.χ. υποβολή δήλωσης σήματος) για τις οποίες προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Ν.4194/2013, θα πρέπει να καταθέτουν το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών.

Εκ της Διευθύνσεως

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια