Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (29/10/2013)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (29-10-2013)

ΦΕΚ B 2751/2013

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών, που έγινε
με την υπ’ αριθμ. 7/2013 απόφαση της Ολομέλει−
ας αυτού. ............................................................................................... 1

Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλο−
νίκης, καθώς και της κωδικοποίησης και διαμόρ−
φωσης αυτού σε ενιαίο κείμενο, που επήλθαν με
την υπ’ αριθμ. 7/2013 απόφαση της Ολομέλειας
αυτού». ....................................... ......................................................... 2

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια