Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΜΕ ΚΥΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΒάσει της νέας ΚΥΑ, «η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται να γίνεται από τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα. Η πώληση εξ αποστάσεως συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται μόνο από τις παραπάνω πηγές και εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι της νομοθεσίας για πωλήσεις εξ αποστάσεως».

Οι αρμόδιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ακολουθούν τις προδιαγραφές των παρασκευαστών ως προς τις συνθήκες αποθήκευσης και έκθεσης των προϊόντων σε ό,τι αφορά τους κανόνες υγιεινής. Ορίζεται δε ότι η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση «Συμπληρώματα διατροφής», όπως και με την προειδοποίηση υπό μορφή πινακίδας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται ανηρτημένη σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητεί επανεξέταση του θέματος και έκδοση διορθωτικής συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης. Επιπλέον, επισημαίνει ότι δεν έχουν προσδιοριστεί από το υπουργείο Υγείας δεσμευτικές δικλίδες ασφαλείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και εκφράζει φόβους ότι θα επιδιωχθεί η διακίνηση προϊόντων που θα έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των πολιτών και κυρίως κατά την παράλληλη λήψη φαρμάκων από ανθρώπους βρίσκονται σε φαρμακευτικές θεραπείες».

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια