Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ ΕΤΟΥΣ 2013


ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ
24.12.2013Ανακοίνωση


Σας γνωρίζουμε ότι οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2013 υπέρ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. έχουν ως εξής:


Παλαιοί ασφαλισμένοι πριν τις 1/1/93 (ΠΑ) : Άνω 5ετίαςΤ.Υ.Δ.Ε. 50 € / μήνα ετησίως 600 €
Πρόσθετη εισφορά 4,5 €/μήνα + 54 €
Συνολικά 654 €

Παλαιοί ασφαλισμένοι πριν τις 1/1/93 (ΠΑ) : Κάτω 5ετίαςΤ.Υ.Δ.Ε. 25 € / μήνα ετησίως 300 €
Πρόσθετη εισφορά 4,5 €/μήνα + 54 €
Συνολικά 354 €Νέοι ασφαλισμένοι (ΝΑ) : Άνω 5ετίας(1/1/93 – 31/12/2007)


2η ασφαλιστική κατηγορία


Τ.Υ.Δ.Ε. 55 € / μήνα ετησίως 660 €Νέοι ασφαλισμένοι (ΝΑ) : Κάτω 5ετίας(1/1/93 – 31/12/2007)


2η ασφαλιστική κατηγορία


Τ.Υ.Δ.Ε. 27,50 € / μήνα ετησίως 330 €

Δικηγόροι που εγγράφηκαν από (1/1/2008 – 31/12/2008)
2η ασφαλιστική κατηγορία
(λόγω αλλαγής 5ετίας θα καταβάλλουν 27,5 €/μήνα για όσους μήνες είναι κάτω 5ετίας και 55 €/μήνα για όσους μήνες είναι άνω 5ετίας)Ασφαλισμένοι κάτω 5ετίας (1/1/2009 – 31/12/2009)2η ασφαλιστική κατηγορία


Τ.Υ.Δ.Ε. 27,5 € / μήνα ετησίως 330 €

Νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/2010-31/12/2013 (ΝΑ) και ασκούμενοι:1η ασφαλιστική κατηγορία
Τ.Υ.Δ.Ε. 25 € / μήνα ετησίως 300 €


Συνολικά 300 €

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια