Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε αίτηση ακύρωσης, ηΠανελλήνια Κίνηση Δασολόγων ως αντισυνταγματικών και παράνομων, αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος με τις οποίες εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές ανάθεσης συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης με σκοπό τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε περιοχές που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.
Στην προσφυγή επισημαίνεται ότι, με τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις κινείται η διαδικασία ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη δασικών χαρτών και δασολογίου, η οποία είναι υποχρεωτική.
Οι δασολόγοι, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 2818/1997απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που επέκρινε την μη κατάρτιση εθνικού δασολογίου και υπεδείχθη στην Πολιτεία η υποχρέωση της να καταρτισθεί άμεσα και να τεθεί σε εφαρμογή το δασολόγια της χώρας.
Παράλληλα, σε άλλο σημείο της ίδιας απόφασης, σημειώνεται ότι «η αποτελεσματική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων συνδέεται αρρήκτως με την κατάρτιση ειδικού δασολογίου».

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια