Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Η Ένωση μας, e-Θέμις, σε συνεργασία και με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, διοργανώνει διημερίδα με θέμα: Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2014, στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών. Θα περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες για διοικητικό φορολογικό δίκαιο, ποινικό φορολογικό δίκαιο, φορολογία νομικών προσώπων, πρακτικά ζητήματα φορολογίας, κ.α.
ο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Είσοδος ελεύθερη


Νομοθεσία:
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Κωδικοποίηση Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α΄/16.9.1994) Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων [Τελευταία κωδικοποίηση μέχρι και τον ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. 268/Α΄/10.12.2013)]
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος- Ν.4172_2013: Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Ο Κώδικας Φορολογικής Δ ιαδικασίας (Κ.Φ.Δ .) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του δημοσίου, που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.


http://www.ethemis.gr/diimerida-thema-epikera-zitimata-forologikou-dikeou-2/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια