Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


ΦΕΚ Γ 1436/2013

Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος

και των άρθρων 77 Β΄ παρ. 1 και 5 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστικών Λειτουργών και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄
35), όπως ισχύουν σήμερα, διορίζονται σε θέσεις Ειρηνο−
δικών Δ΄ Τάξης οι κάτωθι δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄Τάξης,
επειδή έχουν συμπληρώσει την εκ του νόμου προβλεπο−
μένη ετήσια δοκιμαστική υπηρεσία και συγκεντρώνουν
τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια