Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων με την αποδοχή αντιγράφων συνταξιοδοτικών μητρώων που είχαν επικυρωθεί από την Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους ασφαλίσεως που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη όπου ένα άτομο έχει εργαστεί. Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από Κύπρια πολίτη, η οποία είχε εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, σχετικά με την αίτησή της για μερική σύνταξη.

Δεδομένου ότι η καταγγέλλουσα διαμένει στην Κύπρο, οι κυπριακές αρχές ανέλαβαν τη διαδικασία υπολογισμού της σύνταξής της αλλά οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να δεχθούν αντίγραφο του ελληνικού συνταξιοδοτικού της μητρώου που είχε επικυρωθεί από τις αρχές της Κύπρου ως απόδειξη του χρόνου εργασίας της στην Ελλάδα. Αντίθετα, η καταγγέλλουσα καλείται να προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα, ως προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης. Η Επιτροπή θεωρεί τις πρακτικές αυτές ως εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και αντίθετες προς την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται κανονισμό για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (EΚ/883/2004).
Ο εν λόγω κανονισμός απαγορεύει διαδικασίες που συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους αιτούντες κατά τη διάρκεια επεξεργασίας εγγράφων. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που θα λάβει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

http://www.taxheaven.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια