Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΔημόσια Διαβούλευση

Ψηφιοποίηση Συλλογών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων

Το Νοέμβριο του 2013 ψηφίστηκε ο Ν 4212/1993, ο οποίος τροποποιεί το Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και ενσωματώνει δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική έννομη τάξη. Ο νόμος αυτός, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα (που δεν υπήρχε μέχρι τότε χωρίς την άδεια των δικαιούχων) σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς) να ψηφιοποιήσουν τα έργα που βρίσκονται στις συλλογές τους και να τα καταστήσουν προσβάσιμα στο κοινό στο πλαίσιο της δημοσίου συμφέροντος αποστολής τους, αφού πρώτα διενεργήσουν ‘επιμελή αναζήτηση’ προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έργα στη συλλογή τους είναι ‘ορφανά. Ορφανά είναι τα έργα εκείνα, τα οποία προστατεύονται μεν με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα αλλά οι δικαιούχοι τους είτε είναι άγνωστοι είτε δεν μπορούν να εντοπιστούν.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για να καθορίσει τις πηγές που πρέπει να εξετάσουν οι φορείς στο πλαίσιο της ‘επιμελούς αναζήτησης’ προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένα έργο είναι πραγματικά ορφανό.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-42/2013-10-04-06-44-15/8408-27-01-2014

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΟΠΙ, 28.1.2014

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια