Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ν. 4261/2014: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ν. 4261/2014

ΦΕΚ A 107/2014Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986 «περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»


Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
Ν. 2971 /2001 « Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Λ.Κ


Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»


Ν. 2238/1994 ΚΦΕ


Ν. 2960/2001 Τελωνειακός Κώδικας


Ν. 2961/2001 Κώδικας Κληρονομιών κ.τ.λ.

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια