Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Ν4264/2014: ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΦΕΚ A 118/2014

ν. 4264/2014: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
- Τροποποιείται ο Κώδικας Δικαστηρίων κτλ (ν. 1756/1988): ιδρύεται ποινικό τμήμα στο Εφετείο Αθηνών

- Τροποποιείται ο ΚΠΔ: Διαφωνία Ανακριτή Εισαγγελέα

- μετατροπή ποινών φυλάκισης από τρία έως και πέντε έτη που επιβλήθηκαν αμετάκλητα μέχρι τη
δημοσίευση του ν. 4093/2012.

- Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων του εδαφίου 1 της παρ. A΄ του άρθρου 48 του

ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2017.


- τροποποιείται ο δασικός κώδικας : του ν.δ. 86/1969


- τροποποιείται ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ : Ν. 3852/2010

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια