Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

ΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ


Καβάλα, 23 Μαΐου 2014
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 107

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων, με την υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφασή του, έκρινε ότι η διάταξη του άρθρ. 54Α § 5 Ν.4174/2013, που προβλέπει την επί ποινή απαραδέκτου, για τη συζήτηση εμπράγματης αγωγής, προσαγωγή πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., είναι διάταξη προφανώς φορολογικής φύσης, θίγει, παραβιάζει και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρ. 6 § 1 της Ε.Σ.Δ.Α. για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τις διατάξεις των άρθρ. 17, 20 και 25 του Ελληνικού Συντάγματος (δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας) και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να είναι εφαρμοστέα από τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Μεταξύ των άλλων, δέχεται η ως άνω απόφαση ότι : α) ο δικονομικός φραγμός (απαράδεκτο), που θεσπίζεται με το άρθρ. 54Α § 5 Ν.4174/2014 και μάλιστα υπό τις κρατούσες εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ουσιαστικά στερεί από τους πολίτες της δυνατότητας προσφυγής τους στα δικαστήρια, β) διαταράσσεται η επιβαλλομένη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του Δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γ) δεν υπάρχει καμία αναλογία μεταξύ του προστατευομένου δικαιώματος του ατόμου και του σκοπού που το παραπάνω νομοθέτημα εξυπηρετεί, αφού, όπως δέχεται η εν λόγω απόφαση, το απλό ταμειακό συμφέρον δεν συνιστά λόγο γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, για την εξυπηρέτηση του οποίου φέρεται να έχει θεσπισθεί η επίμαχη διάταξη.

Με τις παραπάνω σκέψεις, το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων, με την υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφασή του, έκρινε παραδεκτή εμπράγματη αγωγή αναγνωριστική κυριότητας με τις περί εκτάκτου χρησικτησίας διατάξεις, κατά τη συζήτηση της οποίας δεν κατατέθηκε το κατ’ άρθρ. 54Α § 5 Ν.4174/2013 πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., δέχθηκε την αγωγή και αναγνώρισε τον ενάγοντα κύριο του επιδίκου ακινήτου.

δείτε περισσότερα εδώ

http://www.ethemis.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια