Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑΚατατέθηκε στην βουλή η πρώτη τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ το Υπ.Οικονομικών.

Σύμφωνα με την τροπολογία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη η οφειλή της πρώτης δόσης και κατά συνέπεια είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής από τους υπόχρεους.

Ωστόσο αναμένεται και άλλη τροπολογία για τις λοιπές διορθώσεις του ΕΝΦΙΑ με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργείου.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροπολογία δεν μεταθέτει ούτε αυξάνει τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ όπως εσφαλμένα δημοσιεύουν κάποια μέσα ενημέρωσης.

----

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
«Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ*


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως τούτου (συνεπειών του ληξιπροθέσμου), δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
"Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 .»

Το άρθρο 8 πλέον μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας θα έχει ως εξής :

Άρθρο 8 του ν.4223/2013 Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Ποσά φόρου μέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.

2. Ειδικότερα, θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

3. Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

http://www.taxheaven.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια