Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


ΦΕΚ Γ 1033/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(6)

Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), 1, 14 και
15 του ν.2685/1999 (Α΄35), όπως ισχύουν, και τη με αριθμό
87/11−6−2014 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ−
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθε−
νται οι κατωτέρω Ειρηνοδίκες, με αίτησή τους, ως εξής:

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια