Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

OAEE: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ


Ειδικές εγκυκλίους εξέδωσε η διοίκηση του ΟΑΕΕ για τις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αναγνώρισης πλασματικών χρόνων από ασφάλιση στο εξωτερικό. Η πρώτη εγκύκλιος αφορά όλες τις περιπτώσεις που αναγνωρίζονται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης από εργασία στο εξωτερικό. Ειδικότερα, ως γενικός κανόνας ισχύει ότι οι χρόνοι που γνωστοποιούνται από άλλα κράτη ως πλασματικοί, πρέπει να είναι μικρότεροι από το ανώτατο όριο των αναγνωριζόμενων χρόνων. Για χώρες της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και για την Ελβετία, εκτός από την παραπάνω παραδοχή, ισχύει επίσης ότι οι πλασματικοί χρόνοι που έγιναν στο άλλο κράτος, μαζί με τον χρόνο που θα αναγνωριστεί στην Ελλάδα, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το κατ’ έτος όριο αναγνωρίσεων.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί με Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Κεμπέκ και Καναδά, ισχύει ότι για να αναγνωριστούν πλασματικοί χρόνοι και προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 12 έτη ή 3.600 ημέρες ασφάλισης θα συνυπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης ο χρόνος διαμονής στις χώρες αυτές. Με τη δεύτερη ο ΟΑΕΕ ορίζει πως δεν θα υπάρχει πλέον, διαφοροποίηση μεταξύ περιόδων ασφάλισης για τη θεμελίωση και περιόδων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης, στις περιπτώσεις ασφάλισης και σε άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για χώρες που περιλαμβάνουν διαφορετικές ενδείξεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος και διαφορετικές για τον υπολογισμό της παροχής, όπως γα παράδειγμα η Γερμανία και η Αυστρία.

Στην εγκύκλιο, αναφέρεται επίσης ότι ειδικά για περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, θα συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος, σε αιτήματα που έχουν υποβληθεί μετά την 1/5/2010. Για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης γήρατος θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη μαζί με τον ελληνικό χρόνο μόνο οι γερμανικές περίοδοι όπως αυτές γνωστοποιούνται στον ΟΑΕΕ από τον ξένο φορέα και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κατώτατων Ορίων.

http://www.kathimerini.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια