ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΣΑ

Η Ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΤΑΑ έχει ως εξής:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥΔόθηκε παράταση για την ρύθμιση 100 δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα Ασφαλιστικά Ταμεία εώς 1/4/2015, με την τροπολογία που κατέθεσε ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,Δημήτρης Στρατούλης.

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 696/2015 η σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμφώνου συμβίωσης και για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

4322/2015: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4322/2015

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΕΦΟΡΙΑ: ΠΕΡΑΙΩΣΗ "ΕΞΠΡΕΣ" ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΚΕΣΑφορά εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Στο τραπέζι «ψαλίδι» από 33% έως και 50% στις προσαυξήσεις και ρύθμιση της οφειλής σε εκατό δόσεις.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ (ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ)


ΣτΕ Ολ 3175/2014 -Kατάργηση δίκης - Άσκηση συμπληρωματικού ένδικου βοηθήματος συνέχισης της δίκης κατ’ άρθρο 32 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989: «5. Επειδή, το άρθρο 32 παρ. 2 του ΠΔ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) ορίζει τα εξής: «Καταργείται...η δίκη αν μετά την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως και έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης η προσβαλλόμενη πράξη έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο να ισχύει, εκτός αν ο αιτών επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης...».