ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

SOS: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ


Tην ηλεκτρονική έκδοση εφεξής όλων των βεβαιώσεων ανακοίνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: "Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, μετά και την από 16-12-2014 απόφαση του

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ


Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης – Η έκτακτη περίσταση ως λόγος απαλλαγής της υποχρέωσης του αερομεταφορέα. (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διάταξη στην υπόθεση C-394/14 Sandy Siewert κ.λπ. κατά Condor Flugdienst): "H πρόσκρουση της κινητής σκάλας επιβίβασης σε αεροσκάφος δεν αποτελεί έκτακτη περίσταση δυνάμει της οποίας ο αερομεταφορέας μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεως της πτήσεως υπερβαίνουσας τις τρεις ώρες.

ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ιωαννιτών με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Ιωαννιτών και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών και ειδικότερα: η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

4 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να