ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ: ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΠαρελθόν για τους κλειστους χώρους θέλει να καταστήσει τη χρήση ηλεκτρονικου τσιγάρου, το υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


Στο σχέδιο νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις)» που έχει κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπονται στο Άρθρο Δεύτερο Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα (Άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Οδηγίας). Ειδικότερα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ


Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει την εισαγωγή φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας», ετήσιας διάρκειας, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΣύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συγκροτούνται (5) Ομάδες Εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου με αντικείμενο την εξέταση των Θεματικών Αξόνων του Στρατηγικού Πλάνου Σωφρονιστικής Πολιτικής και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης, ως ακολούθως:

I. Βελτίωση συνθηκών κράτησης και εκσυγχρονισμός υποδομών του σωφρονιστικού συστήματος

1. Κανέλλα Σπανομίχου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης, ως Πρόεδρος, 2. Γεώργιος Θραψανιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Γενικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης-ΚΑΥΦ, ως Μέλος, 3. Γαρύφαλλος Αρχοντίδης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Θεραπευτικών Καταστημάτων, ως Μέλος 4. Ευαγγελία Ρόγκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων, ως Μέλος, 5. Ηλίας Μπενέκος, υπάλληλος του Τμήματος Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων, ως Μέλος, 6. Ευφροσύνη Κοβάνη, υπάλληλος του Τμήματος Γενικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης-ΚΑΥΦ, ως Μέλος.

II. Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης

1. Ιωάννης Λαμπράκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, 2. Σταυρούλα Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας, ως Μέλος, 3. Ευαγγελία Ρόγκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων, ως Μέλος, 4. Σοφία Γιοβάνογλου, Δρ. Νομικής, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλος στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Μέλος.

III. Ιδιαίτερη μέριμνα για προστασία ανηλίκων (πρόληψη και αποκατάσταση)

1. Ιωάννης Λαμπράκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, 2. Σταυρούλα Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας, ως Μέλος, 3. Γαρύφαλλος Αρχοντίδης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Θεραπευτικών Καταστημάτων, ως Μέλος 4. Σωτήριος Ευστρατιάδης, υπάλληλος του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Μέλος.

IV. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (ενίσχυση/ αναδιοργάνωση)

1. Κανέλλα Σπανομίχου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης, ως Πρόεδρος, 2. Γεώργιος Θραψανιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Γενικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης-ΚΑΥΦ, ως Μέλος, 3. Νικόλαος Μαστροσταμάτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, ως Μέλος, 4. Γαρύφαλλος Αρχοντίδης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Θεραπευτικών Καταστημάτων, ως Μέλος, 5. Καλλιόπη Διαβάτη, υπάλληλος του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων κα

V. Εναλλακτικές μορφές έκτισης ποινών

1. Ιωάννης Λαμπράκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, 2. Σταυρούλα Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας, ως Μέλος, 3. Ελένη Μάρκου, επιστημονική συνεργάτης αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Μέλος, 4. Μαρία Αναγνωστάκη, επιστημονική συνεργάτης αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Μέλος.

Β) Οι Ομάδες Εργασίας θα συνεδριάζουν μετά από έγκαιρη ειδοποίηση των Προέδρων τους και θα ενημερώνουν σχετικά τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής & Σωφρονιστικής Πολιτικής, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Γ) Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής συγκαλεί σε ολομέλεια εργασιών τις ανωτέρω Ομάδες Εργασίας και συντονίζει το έργο τους όποτε κρίνει απαραίτητη την ευρύτερη συνεργασία και τον συντονισμό του έργου των ομάδων. Σε περίπτωση κωλύματος τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει η κα Μαρία Αναγνωστάκη.

Δ) Η ολοκλήρωση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας γίνεται με την παράδοση των τελικών πορισμάτων και των σχετικών προτάσεων βελτίωσης στην Ομάδα Σύνταξης του συνοπτικού κειμένου του Στρατηγικού Πλάνου Σωφρονιστικής Πολιτικής. Την Ομάδα Σύνταξης την απαρτίζουν:

1. Δέσποινα Βουζουνεράκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής, και

2. Μαρία Αναγνωστάκη, επιστημονική συνεργάτης αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Ε) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον/την εκτελών/ούσα χρέη γραμματέα των ανωτέρω Ομάδων Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.


http://www.lawnet.gr

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΟΤΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΟι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Απόφαση του ΔΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-458/14 και C‑67/15[1]. Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται στην αυτοδίκαιη παράταση των παραχωρήσεων παραθαλάσσιων και παραλίμνιων κοινόχρηστων εκτάσεων για τουριστικές- ψυχαγωγικές δραστηριότητες, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων. Η παράταση αυτή, η οποία προβλέπεται από τον ιταλικό νόμο, εμποδίζει τη διοργάνωση αμερόληπτης και διαφανούς διαδικασίας επιλογής μεταξύ των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


Με διάταξη στο νομοσχέδιο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την

ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4322/2015 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Στο σχέδιο νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις)» που έχει κατατεθεί στη Βουλή, εμπεριέχεται διάταξη (άρθρο Δέκατο Πέμπτο) σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 4322/2015, αναφορικά µε την υπό όρο απόλυση κρατουµένων, εφαρµόζονται και σε όσους καταδίκους/κρατουµένους αποκτούν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις µέχρι 27.4.2017. Συγκεκριμένα η διάταξη (Παράταση ρυθµίσεων του ν. 4322/2015) προβλέπει:

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜε την υπ' αριθμ. 6/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΤο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημερώνει τον ΔΣΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 3869/2010


«To Ειρηνοδικείο Λαγκαδά γνωστοποιεί ότι προέβει σε αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό του συνόλου των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010, που είχαν εισαχθεί και προσδιοριστεί πέραν της τριετίας

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 αρχίζει στη χώρα μας η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016. Είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την περίοδο των εκπτώσεων για να προμηθευθούμε προϊόντα που ενδεχομένως δεν είναι εύκολο να τα αποκτήσουμε στην αρχική τους τιμή. Αρκεί να κάνουμε προσεκτικές επιλογές και να έχουμε ενημερωθεί για τις παγίδες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε.

ΑΓΓΕΛΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS


Tα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις για τους Ξενώνες φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μεταναστών/Προσφύγων: Ψυχολόγων (Κωδ.Ψ1), Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδ.ΚΛ2), Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών ή Διερμηνέων (Αραβικών, Φαρσί, Ουρντού)

ΣτΕ 1445/2016: ΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ


ΣτΕ 1445/2016 (β’): Έννοια κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα - Σύζυγοι με χωριστή κατοικία - Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013). «Ενόψει του ότι, βάσει των γενικότερων κοινωνικών και ηθικών αντιλήψεων της εποχής αλλά και ανάλογα με τα κοινωνικο- οικονομικά δεδομένα των συζύγων, είναι νοητή η χωριστή κατοικία αυτών,