ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


 Ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», καθιερώνει για πρώτη φορά ένσημο
αναβολής στην πολιτική και
διοικητική δίκη.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ


Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) ζητεί δικηγόρους για τη σύνταξη μηνύσεων, την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων,

ΣΤΕ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΠΟΣΟ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗΑθήνα, 29.12.2016
Σας στέλνουμε την, εισέτι αδημοσίευτη, υπ' αριθμ. 886/2016 απόφαση του ΣτΕ, που αφορά το βάρος απόδειξης, σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεως των τραπεζικών καταθέσεων δικηγόρου με το δηλωθέν εισόδημά του και έκρινε ότι η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι ο επιτηδευματίας (δικηγόρος) εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.-

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΔΣΠ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ

Ανακοίνωση σχετικά με το μεγαρόσημο και την προσκόμιση και επικόλληση του για την εγγραφή υπόθεσης στο πινάκιο εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μετά από ερμηνεία των οικείων διατάξεων σας γνωρίζουμε ότι για τη διαδικαστική πράξη εγγραφής

της υπόθεσης στο πινάκιο δεν απαιτείται η προσκόμιση και επικόλληση μεγαρόσημου».

Πηγή: www.legalnews24.gr

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών.
Στο άρθρο 13 του νόμου προβλέπεται τροποποίηση του Ν. 4072/2012 και συγκεκριμένα αναφορικά με την λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου καθώς και για την μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη.
Δείτε το νέο νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στο κατωτέρα link

  ΦΕΚ

Πηγή: http://www.legalnews24.gr/