ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ – ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ


To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε με απόφαση

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 70.000: ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ


Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποβλήθηκε

ΔΣΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 30/06/2018


Μετά την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της 3.4.2018,

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΗ Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριό της

ΣτΕ 704/2018 ΟΛΟΜ.: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


ΣτΕ 704/2018 Ολομ.
Ένδικη προστασία – Αίτηση ακυρώσεως – Έννομο συμφέρον –

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑπόφαση του ΕΔΔΑ της 26.1.2017, Ιvanova και Ivashova κατά Ρωσίας (794/14 και 67755/14): Άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ: Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο –

ΣτΕ 660/2018 ΟΛΟΜ.: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣτΕ 660/2018 Ολομ.
Θρησκευτική συνείδηση και ελευθερία (άρ. 13 Σ.) –