Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προκειμένου για εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου, απ’ όπου απορρέει χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου – Εξαιρέσεις
04/06/2013 1:21 pm

ΕγκΥπΟικ Δ ΠΕΙΣΑ/1088296/30.5.2013

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια