Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΠ: ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ


Περίληψη Πορίσματος


Οχήματα που δεν τελούν πλέον υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους


Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή κλήθηκαν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας για οχήματα που δεν βρίσκονται πλέον υπό την κατοχή τους.


Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς οι συγκεκριμένοι πολίτες είτε πώλησαν τα ΙΧ οχήματά τους χωρίς να ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητάς τους (και η άδεια κυκλοφορίας παραμένει στο όνομά τους), είτε αυτά καταστράφηκαν χωρίς να γίνει διαγραφή τους από τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων. Γι’ αυτούς τους λόγους εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των οχημάτων.


Από την διερεύνηση των αναφορών διαπιστώθηκε ότι τα οχήματα, των οποίων μετά από αγοραπωλησία ο νέος κάτοχος- αγοραστής δεν εξέδωσε άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του (όπως είχε υποχρέωση βάσει του ΚΟΚ), δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο αρχείο. Έτσι δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός των νέων κατόχων, που παρέβησαν το νόμο. Μετά από αλληλογραφία του Συνηγόρου του Πολίτη με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προβλέφθηκε διαδικασία καταχώρησης των παραπάνω οχημάτων στην Εθνική Βάση


Δεδομένων της Αστυνομίας ύστερα από καταγγελία των πωλητών τους περί μη ολοκλήρωσης της μεταβίβασης οχήματος.


Επίσης, διαπιστώθηκε ότι για πολλές από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν παραπάνω το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαδικασία απαλλαγής των πολιτών από τα φορολογικά βάρη και τις λοιπές υποχρεώσεις για τα οχήματα που κατείχαν, λ.χ. όταν το όχημα καταστράφηκε στο παρελθόν και δεν εκδόθηκε το πιστοποιητικό καταστροφής από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (Κέντρο Ανακύκλωσης) που απαιτείται για τη διαγραφή του από τα Μητρώα.


Ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισμά του προς τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, διατυπώνει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώνονται από παραλείψεις πολιτών αλλά και δημοσίων υπηρεσιών στις διαδικασίες διαγραφής και μεταβίβασης των οχημάτων.


Ειδικότερα:


Αναφορικά με τα οχήματα που έχουν καταστραφεί στο παρελθόν χωρίς να διαγραφούν από τα σχετικά μητρώα, προτείνεται να συσταθεί Ειδική Επιτροπή που θα έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της οριστικής διαγραφής των οχημάτων (ή εναλλακτικά της καταχώρισής τους σε ειδικό μητρώο), ώστε να ακολουθήσει απαλλαγή του ιδιοκτήτη από το βάρος του αυτοκινήτου.


Αναφορικά με τα οχήματα που άλλαξαν κάτοχο κατόπιν αγοραπωλησίας, χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, προτείνεται να γίνεται αποδεκτή από τις οικονομικές υπηρεσίες η δήλωση αναγκαστικής ακινησίας, όταν έχει προηγηθεί σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, καθώς και να καταχωρούνται τα οχήματα αυτά σε ειδικό μητρώο στο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.


Τέλος, στο πόρισμα επισημαίνεται η ανάγκη της πληρέστερης πληροφόρησης των πολιτών για τις συνέπειες που θα έχει η μη ολοκλήρωση της μεταβίβασης.


Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη απεδέχθη και υλοποίησε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ αναμένονται οι ενέργειες των συναρμοδίων Υπουργείων Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και Οικονομικών.


http://www.taxheaven.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια