Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ STANLEYBET ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


Εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αλλά και της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε άλλους φορείς και αρχές, απέστειλε ο όμιλος εταιρειών Stanleybet Group, ζητώντας αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη από τη σιωπηρή απόρριψη της αίτησης άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα και την επακόλουθη άρνηση εισόδου στην αγορά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος εταιρειών Stanleybet Group έχει ζητήσει αποζημίωση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις ζημίες που υπέστη ως αποτέλεσμα του παράνομου στοιχηματικού μονοπωλίου τυχερών παιγνίων που απολαμβάνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. όλα αυτά τα χρόνια.

Η Stanleybet έχει εναντιωθεί επί σειρά ετών στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου από τις ελληνικές αρχές ενώπιον διαφορετικών δικαστικών και άλλων αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει προασπιστεί και συνεχίζει να προασπίζεται το νόμιμο και θεμελιώδες δικαίωμά της για την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή των υπηρεσιών της στην ελληνική αγορά του επίγειου αθλητικού στοιχήματος, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν δράση για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων με όρους πλήρους διαφάνειας και ισονομίας, και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Η θέση της Stanleybet δικαιώθηκε πλήρως από την πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ της 23ης Ιανουαρίου 2013, υπόθεση C-186/11 Stanleybet και λοιποί, η οποία αναδεικνύει με σαφήνεια την ασυμβατότητα του ελληνικού μονοπωλίου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ έκρινε ότι η εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας τυχερών παιγνίων είναι αντίθετη στα άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης της Ε.Ε., επειδή «…αφενός, η ρύθμιση αυτή δεν ανταποκρίνεται όντως στη μέριμνα για μείωση των δυνατοτήτων συμμετοχής σε παίγνια και για περιορισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν με συνεπή και συστηματικό τρόπο και, αφετέρου, εφόσον δεν διασφαλίζεται αυστηρός έλεγχος από τις δημόσιες αρχές της επεκτάσεως του τομέα των τυχερών παιγνίων αποκλειστικώς και μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της συναφούς προς τα παίγνια εγκληματικότητας…».

Ο αγώνας της Stanleybet για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας στην ελληνική αγορά έχει ξεκινήσει από το 2004, όταν η Εταιρεία είχε υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών επίγειου στοιχηματισμού στην Ελλάδα, η οποία και απερρίφθη σιωπηρά κατά παράβαση της Συνθήκης της Ε.Ε.. Αν είχε επιτραπεί η είσοδος της Stanleybet στην ελληνική αγορά, ένα δίκτυο νέων πρακτορείων, το οποίο θα ξεκινούσε από τα 100 και θα έφτανε και θα σταθεροποιείτο στα 500 πρακτορεία ήδη από το τέλος του 2008, θα ήταν παρόν σήμερα στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και ορθής διεξαγωγής του αθλητικού στοιχήματος, νέες θέσεις εργασίας και κατάλληλη ένταξη (channeling) της προσφοράς στοιχημάτων στην Ελλάδα πέραν των καλύτερων όρων για τους καταναλωτές οι οποίοι ακολουθούν σταθερά τη μεταστροφή από μία κλειστή μονοπωλιακή αγορά σε ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αναμφίβολα, η Stanleybet,κατά την πάγια διεθνή πρακτική της και συμμορφωμένη με την ελληνική νομοθεσία, θα συνεισέφερε σημαντικά στην οικονομία της χώρας καθώς η ελεύθερη και ρυθμισμένη αγορά εξασφαλίζει επιπλέον έσοδα για το ελληνικό δημόσιο από τον ελεύθερο ανταγωνισμό αλλά κι από τη φορολόγηση μίας προσφοράς στοιχημάτων που παραμένει αφορολόγητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα εκτιμώμενα μεικτά μας κέρδη από το 2008 ως το 2012 υπολογίζεται να έφταναν στα 59 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως. Παράλληλα θα προστάτευε τον καταναλωτή και το δημόσιο συμφέρον εξασφαλίζοντας συνθήκες διαφάνειας και συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό του παράνομου στοιχηματισμού.

Για τους λόγους αυτούς, ο όμιλος εταιρειών Stanleybet Group έχει ζητήσει από το ελληνικό κράτος και την ΟΠΑΠ Α.Ε. αποζημίωση για τις άδικες ζημίες που έχει υποστεί, η οποία υπολογίζεται αυτή τη στιγμή σε περισσότερα από 240 εκατομμύρια Ευρώ. Η εξώδικη διαμαρτυρία κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει επίσης αποσταλεί στα μέλη του ΔΣ και Ελεγκτές της, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Όπως είναι εμφανές από μία σειρά νομικών ενεργειών που έχει ξεκινήσει ο κλάδος των τυχερών παιγνίων στο σύνολό του ενάντια στο ελληνικό κράτος και στην ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και από την πιο πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ, οι ελληνικές αρχές φαίνονται αποφασισμένες να διατηρήσουν ένα παράνομο νομοθετικό πλαίσιο αποκλειστικά προς όφελος μίας εταιρείας, της οποίας το 99% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει σε ιδιώτες» σχολίασε ο κ. John Whittaker, ο Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής του ομίλου εταιρειών Stanelybet Group. «Η Stanleybet έχει ήδη νικήσει σε μία σειρά από δικαστικές μάχες, και με αυτή της την κίνηση δηλώνει ξεκάθαρα την πρόθεση της να διεκδικήσει τα νόμιμο δικαίωμά της να αποζημιωθεί για τις ζημίες που υπέστη από την παράνομη παρεμπόδιση εισόδου της στην ελληνική αγορά επίγειου στοιχηματισμού για ένα εξαιρετικά παρατεταμένο χρονικό διάστημα» κατέληξε ο κ. John Whittaker.

www.capital.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια