Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η ΕΕ ζητά πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες του 1995 για την προστασία δεδομένων με στόχο τη βελτίωση των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις.

Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές θα εφαρμόζεται ένα και μόνο σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να απλουστευθούν και να τυποποιηθούν οι κανονισμοί του 1995 που εφαρμόζονταν διαφορετικά στην ΕΕ.

Οι πολίτες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα τους, καθώς και στο «δικαίωμα στη λήθη»,δηλαδή, θα μπορούν να διαγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα αν δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους.

Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα μπορούν επίσης να επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες, και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς επιβολής του νόμου θα προστατεύονται καλύτερα.

Αντιμετώπιση των ανησυχιών

9 στους 10 Ευρωπαίους προβληματίζονται σχετικά με τις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας που συλλέγουν προσωπικά τους δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. 7 στους 10 ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που κοινοποιούν. Η ενίσχυση της προστασίας δεδομένων θα μπορούσε να συμβάλει στη μερική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Η πρόταση παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο 2012, αλλά πρέπει να εγκριθεί από τα συναρμόδια νομοθετικά όργανα την ΕΕ, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε να καταστεί νόμος. Ελπίζεται ότι αυτό θα επιτευχθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται επίσης μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε ροές δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Δικαίωμα προστασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα πάντα, από τη διεύθυνση ενός ατόμου μέχρι ιατρικές πληροφορίες ή αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Οι προτάσεις θα μειώσουν τις διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις, με οικονομίες που εκτιμώνται σε 2,3 δισ. ευρώ ετησίως.

Θα επιτύχουν επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού, με την εφαρμογή των ίδιων κανόνων περί προστασίας δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ, έστω κι αν η έδρα τους βρίσκεται εκτός της ενιαίας αγοράς.

Θα υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις για τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τη μείωση των οικονομικών επιβαρύνσεων.

Ημέρα Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ - Λάβετε μέρος στη συζήτηση

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, στις 28 Ιανουαρίου, υπάλληλοι της ΕΕ ειδικοί επί του θέματος θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων σε ζωντανή συζήτηση στο Twitter, στις 28 Ιανουαρίου, από τις 12.00 έως τις 13.30, ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Μπορείτε να λάβετε μέρος χρησιμοποιώντας τις ετικέτες # #EUdataP και #EUchat.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια