Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΠΔ 116/2012 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ


Προεδρικό Διάταγμα 116
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201 – 19.10.2012 στις 22.10.2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΙΓ ΑΡΙΘΜ…. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.114/2010 «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ» (L 326/13.12.2005)».

Παράταση της κράτησης αιτούντων άσυλο

Στην παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η κράτηση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3, εφόσον εξακολουθούν οι λόγοι που την επέβαλαν σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η παράταση αυτή της κράτησης δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση ασύλου εξετάζεται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8».

δείτε εδώ σε μορφή pdf το προεδρικό διάταγμα

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια