Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ


ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου σε έκτακτη συνεδρίασή του την 10η Οκτωβρίου 2012, έχοντας υπόψη την από 09/10/2012 σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την προειδοποιητική αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους την Δευτέρα (15/10/2012)-Τρίτη (16/10/2012) και Τετάρτη (17/10/2012), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διαρροές , που αφορούν στις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις :

1) Στην ασφαλιστική ένταξη των Δικηγόρων και στους όρους υπό τους οποίους θα λάβει αυτή χώρα στον ΕΟΠΥΥ
2) Στο δεύτερο στάδιο της φερόμενης «απελευθέρωσης» του Δικηγορικού λειτουργήματος (αντικατάσταση με πάγια ποσά των ποσοστών παρακράτησης των εισφορών των δικηγόρων για τους Δικηγορικούς Συλλόγους και ασφαλιστικά ταμεία, κλπ)
3) Σε φορολογικές ρυθμίσεις εντελώς άδικες, οι οποίες κατατείνουν στην πλήρη εξουθένωση των φορολογουμένων,
4) Στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών,
5) Στην κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης του Επικουρικού Ταμείου για αυτοκινητικά ατυχήματα.
Επισημαίνουμε ότι οι προωθούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ως σύνολο, θα σημάνουν την οριστική έξοδο από το δικηγορικό λειτούργημα μεγάλης μερίδας συναδέλφων.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε την Πολιτεία έστω την ύστατη στιγμή να αναλογισθεί τις ευθύνες της απέναντι στους Δικηγόρους, ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και να λάβει εκείνες τις αποφάσεις, που θα προστατεύουν την επιστημονική και επαγγελματική αξιοπρέπειά τους και θα διαφυλάσσουν τον θεσμικό τους ρόλο αποφεύγοντας παράλληλα ενέργειες, που συμβάλλουν στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωσή τους, προς βλάβη της γενικότερης απονομής της Δικαιοσύνης.
Τέλος καλούμε τον κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να προβεί σε άμεση σύγκληση της Ολομέλειας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων, καθ’ όσον παρίσταται άκρως επιτακτική ενόψει των ελαχίστων χρονικών περιθωρίων ,που προδιαγράφουν οι σχεδιαζόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας.
Σχετικά διευκρινίζεται ότι :
Α) Παριστάμεθα στις οικείες διαδικασίες μόνον για την υποβολή αιτημάτων αναβολής.
Β) Καταθέτουμε δικόγραφα μόνον στις περιπτώσεις που συντρέχει ανελαστική υποχρέωση κατάθεσης αυτών (παραγραφή, απώλεια προθεσμίας άσκησης δικαιώματος, συμπλήρωση ορίων προσωρινής κράτησης, κρατούμενοι, πλειστηριασμοί, προσωρινές διαταγές, αντιρρήσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων), μετά από υποβολή εμπεριστατωμένης αίτησης για χορήγηση σχετικής αδείας.
Γ) Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που διαδικαστικοί ή κοινωνικοί λόγοι επιβάλουν την παράσταση δικηγόρου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον Συμβολαιογράφων, η σχετική άδεια παράστασης χορηγείται από τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
Βόλος 10/10/2012

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Απ.Βολιώτης Τριαντάφυλλος Ελ.Εμμανουηλίδης

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια