Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΔ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΦΕΚ A 241/2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

153. Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος
282/1994 (A΄ 148) «Ορισμός μεταβατικών εδρών
του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδι−
κείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργηση

προΐσχυουσών σχετικών διατάξεων»........... 1
154. Ορισμός μεταβατικής έδρας του Εφετείου
Δωδεκανήσου στην έδρα του Πρωτοδικείου
Κω ........................................... ............................................... 2

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια